โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาพน้ำท่วมโรงเรียน
             ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัย และเปิดเป็นศูนย์ผู้อพยพ โดยใช้ทุกอาคารเป็นที่พักพิง สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 โดยความอนุเคราะห์การสูบน้ำจากส.ส.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2554,12:43   อ่าน 1663 ครั้ง