โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
         เนื่องจากอำเภอวังน้อย ประสบปัญหาอุทกภัยเต็มพื้นที่ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ แจ้งขอความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนไปยังสพฐ. โดยในครั้งนี้สพฐ.จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ 
         อนึ่ง โรงเรียนได้เปิดเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนที่ไม่มีชุดเรียน โรงเรียนอนุญาติให้แต่งกายสุภาพมาเรียนได้ สำหรับกรณีที่ไม่มีหนังสือเรียน มาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนจนกว่าจะได้รับงบจัดสรรมา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2554,14:50   อ่าน 4271 ครั้ง