โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดห้องเรียนพิเศษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
       เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง  คนไทยไม่สามารถพูดคุยได้เนื่องจากไม่มีโอกาสใช้ในชีวิตประจำวัน
       ดังนั้นโรงเรียนจึงได้วางแนวทางให้นักเรียนประจำอยู่กับครูต่างชาติ  พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึมซับได้รวดเร็วกว่าเรียนในชั้นปกติ  แต่การดำเนินการในลักษณะนี้  จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจ้างครูต่างชาติ จำนวน ๑ คน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  คุณครูไทยร่วมดูแลในสาระภาษาไทยและอื่นๆอีก ๑ คน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ในชั้นเรียนนี้ใช้คุณครู ๒ คน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้ลูกหลานได้เรียนในชั้นนี้ต้องเฉลี่ยจ่ายเป็นรายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้
          - ถ้ามีนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน  จะมีค่าใช้จ่ายเทอมละ  ๑๐,๐๐๐  บาท/คน
          - ถ้ามีนักเรียน ๓๐ คน(รับเท่านี้) จะมีค่าใช้จ่ายเทอมละ  ๗,๐๐๐  บาท/คน
       ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คิดเป็นค่าจ้างครูเท่านั้น เรื่องอื่นๆ โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณของทางโรงเรียนเช่นเดียวกับเด็กปกติ  ผู้ปกครอง    ท่านใดสนใจ  แจ้งความจำนงได้ในสมุดเยี่ยมชมหรือมีข้อสงสัยสอบถามในบล็อกติดต่อเรา
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2556,10:29   อ่าน 1245 ครั้ง