โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดห้องเรียนพิเศษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 1244) 15 มี.ค. 56
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1479) 12 ธ.ค. 55
นโยบายการรับนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1243) 12 ธ.ค. 55
การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ (อ่าน 1137) 02 พ.ย. 55
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1298) 25 มิ.ย. 55
การร่วมแสดงความเห็นในเว็บบอร์ด (อ่าน 1282) 17 ม.ค. 55
การให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย (อ่าน 1092) 02 ธ.ค. 54
สภาพน้ำท่วมโรงเรียน (อ่าน 1663) 14 พ.ย. 54